20.09.2019 Տնային

 • Մաթեմ երկու

1.Կատարեք գործողությունները.
51 + 1:1+31 – 11=7 (45:9-24:6)1+2*1=3

 1. Տրված թվերը դասավորեք նվազման կարգով.
  85625, 969999, 12117778, 6523, 9996, 1258963
  12117778, 1258963, 969999, 85625, 9996, 6523
  3.Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ: Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ:
  40_8=5
  5×10=50ր. Պատ.՝50ր.
  4.Ստուգեք, թե ճիշտ են արդյոք հետևյալ անհավասարությունները.
  625- 145+652> 956-412 +123 ճիշտ է
  999 – 849 + 362 < 458 – 125 +962 ճիշտ է

5.Բրուտը 1 օրում պատրաստում է 5 կճուճ: Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել: Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում:
5+3=8
7×8=56կճուճ Պատ.՝56կճուճ

 1. Կատարիր գործողությունները.
  90 կմ + 234 կմ + 210 կմ=534կմ
  30 կմ +352 կմ + 170 կմ=552կմ
  8 կմ 250 մ – 3 կմ=5կմ 250մ

Leave a Reply