24.09.2019 Դասարանական

1.Գրեք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում:

1111

2.Կատարեք գործողությունները.

9 – 0=9

7 + 0 * 0- 7_7=6

 6 + 0 + 8 – 0- 4 * 0=14

3.Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ: Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ:

40:8=5

5×10=50րոպեում

4.Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին. Առաջին արտից՝ 3200 կգ, երկրորդից ՝ 8800 կգ: Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով: Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում էր 400 կգ ցորեն:

3200+8800=12000

12000:400=30

5.Մարաթոնյան վազքի ժամանակ երկու վազորդ առաջ էին ընկել մյուսներից: Վազքի առաջին ժամում նրանց արագությունները նույնն էին, իսկ հետո մեկը 1 ժամում վազում էր 17 կմ, մյուսը՝ 14 կմ: Վազքը սկսելուց 2 ժ հետո որքա՞ն էր նրանց հեռավորությունը:

17-14=3կմ

Leave a Reply