24.09.22019 տնային

1.*-ի փոխարեն դիր գործողության նշան, որ ստացվի հավաարություն.

1 — 1 =0

1 ։ 1= 1

1 + 1 =2

2.Կատարեք գործողությունները.

1 * 0=0

0 : 15=0

 0 * 1 + 1 * 0=0

6 – 0 +4 :4 -1=6

3.Բազմահարկ շենքում կա 64 բնակարան, իսկ նրա հարևանությամբ գտնվող չորս միանման շենքերում՝ 144 բնակարան: Բազմահարկ շենքում որքանո՞վ ավելի բնակարան կա, քան հարևան շենքերից յուրաքանչյուրում:

144:4=36

64-36=28-ով

4.Դերձակն ունի մահուդի 16 մ երկարությամբ մի կտոր, որից ամեն օր կտրում է 2 մ: Քանի՞ օր հետո նա կկտրի վերջին կտորը:

16։2=8

8-1=7

5.Գտեք 252 –ի բոլոր բաժանարարները և 2 բազմապատիկ՝ իրեն չհաշված:

1, 2, 3, 4, 6, 126, 84

504, 756

Leave a Reply