I-ից III-րդ դար

  • sight_agora_n1489-129242-1_l

Կազմել Հայաստանի առաջինից-երրորդ դարերի ժամանակագրությունը:

18-34 թվականներ Զենոն

Վաղարշ 1 Արշակունի 51-80 թթ

Ներոն կայսր 54-68 թթ

Տրդատ 1 66-88 թթ

Սանատրուկ 2 88-110 թթ

Վաղարշ 1 117-140 թթ

Վաղարշ 2 185-198 թթ

Խոսրով 1 198-215 թթ

Տրդատ 2 216-252 թթ

Արտավազդ 252-262 թթ

Խոսրով 3 330-338 թթ

Բնութագրել Տրդատ Առաջինին:

Տրդատ առաջինը մեկնել է Ներոնի մոտ և երկուսով գնացել էն Հռոմ։

Տրդատը երբ վերադառնում է, սկսում է վերանորոգել Արտաշատ մայրաքաղաքը և ստեղծել տաճարը գառնիի։

Նկարագրել Հռանդեայի ճակատամարտը:

Տեղի է ունեցել 62 թվականին Հռանդեա վայրում։ Պետրոսի լեգոնները պարտություն են կրել Տրդատի և Վաղարշի ուժերից։ Հռոմը պարտություն կրելով անցնում է հայ զորքերի լծի տակով դա խայտառակություն էր Հռոմի համար։

Սահմանել, բացատրել «Ժամանակ անիշխանության» հասկացությունը

Տրդատ երկրորդին հաջորդեց Արտավազը 252-262 թվականներին, նրան հաջորդեց Տրդատի որդի Խոսրով երրորդը, որին սպանեց պարթևների իշխան Անակը, դրանից հետո Հայաստանը ընկավ Սասանյանների տիրապետության տակ ու 26 տարի մենք զրկվեց թագավորությունից;

One Comment

Leave a Reply