Բնագիտություն տնային 1

  1. Ի՞նչ է բջիջը:
  2. Բջջիջը կենդանի օրագանիզմների կառուցվածքների տարրական միավորն է, և օժտված է կենդանի օրգանիզմին բնորոշ հատկանիշներով:
  3. Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի հիմնական աղբյուրը։
  4. Օրգանական նյութերից  օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը:Կարևոր ածխաջրերն են գլյուկոզը,սախարոզը ,ցելյուլոզը:
  5. Որո՞նք են բջջի բաղադրության հիմնական քիմիական տարրերը։
  6. Դրանք են ազոտը (N),ջրածինը (H2)ածղածինը (c),թթվածին (O2):

Leave a Reply