Բնագիտություն

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

 1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներ են՝
  ա) Ցելսիուսի բ) Ֆարենհայտի գ) Կելվինի դ) Ջոուլի
 2. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի զանգվածը՝
  ա) մեծանում է բ) փոքրանում է գ) չի փոխվում
 3. Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցումը կոչվում է՝
  ա) պնդացում բ) խտացում գ) հալում
 4. Երբ երկու միմյանց հետ հպվող կամ շփվող մարմիններ էլեկտրականանում են, նրանք ձեռք են բերում՝
  ա) միեւնույն նշանի լիցքեր բ) տարբեր նշանի լիցքեր
 5. Կայծակի ժամանակ ճիշտ է՝
  ա) պառկելը
  բ) կանգնելը
  գ) ոտքերն իրար մոտ պահած կքանստելը
 6. Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները՝
  ա) կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
  բ) ուժեղացնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
  Լրացրե՛ք նախադասությունները:
 7. Մարմնի տաք կամ սառը լինելը որոշվում է նրա ջերմաստիճանից:
 8. Ջերմաստիճանը չափում են ջերմաչափով։
 9. Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է հալում:
 10. 4. Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման ջերմաստիճան։
 11. 5. Էլեկտրական հոսանքը ուղղագիծ շարժումն է։
  Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
 12. Հալումը նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի։
 13. Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։
 14. Հեղուկի եռման ջերմաստիճանը կախված չէ մթնոլորտային ճնշման
  մեծությունից։
 15. Վտանգավոր չէ, երբ փորձերը կատարվում են գրպանի լապտերի
  մարտկոցներով։

Leave a Reply