Բնագիտություն

  1. Ծծումբը սովորական պայմաններում թթվածնի հետ չի փոխազդում։ Ի՞նչ պայմաններում կարելի է իրականացնել այդ փոխազդեցությունը։
    Ծծումբը չի խառնվի O2-ի հետ եթե չտաքացնենք։

2. Քիմիական ռեակցիաներն ուղեկցվում են գույնի փոխում, համի փոխում, հոտի փոխում, գազը անջատում, ծավալը մեծացում, նստվածքի առաջացում և կլանում։

Leave a Reply