Դասարանական աշխատանք

  • Մաթեմ երկու

22. A, B, C, D կետերը գտնվում են մի ուղղի վրա այն հաջորդականությամբ, որով նշված են։ |AB| = 4 սմ, |BC| = 8 սմ, |CD| = 6 սմ։ Գտե՛ք AC և BD հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը։

8+4=12սմ

12:2=6սմ

8+6=14սմ

14:2=7սմ

4+8+6=18սմ

18-6-7=5սմ

28. Գտե՛ք հարաբերությունը.

ա) 3-ի և 5-ի = 3/5

գ) 4/3-ի և 8-ի = 4/3:8/1 = 4/3 x 1/8 = 1/3 x 1/2 = 1/6

29. Գտե՛ք հարաբերությունը.

ա) 300-ի և 20-ի = 300:20 = 15

գ) 5/4-ի և 2/3-ի = 5/4 : 2/3 = 5/4 x 3/2 = 15/8 = 1 7/8

ե) 9/5-ի և 3/20-ի = 9/5 : 3/20 = 9/5 x 20/3 = 180/15 = 12/1 = 12

31. 50 կգ կարմիր ներկն արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝ 123250 դրամ։ Ո՞ր ներկի գինն է ավելի բարձր։ 

75000:50=1500 (1 կգ)

123250:85=1450 (1 կգ)

Պատ.՝ կարմիրը

Leave a Reply