Հայրենագիտության հաշվետվություն

Մենք այս տարի սովորեցինք Հայկական Բնաշխարհ, Նախնադարյան Հասարակությունը Հայկական լեռնաշխարհում, Բրոնզի դար, Հայ ժողովրդի ծագում ու կազմավորման սկիզբը, Վանի թագավորությունը, Համահայկական պետությունը, Մեծ Հայքի պետության վերելքը, Հայաստանը հզոր աշխարհակալ պետություն։ Տիգրան 2-րդ։

Leave a Reply