Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ մեկ
 1. Տրված են A (–11), B (+17) կետերը։ Գրե՛ք՝
  ա) C կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է A կետին,
 2. C(11)
  բ) D կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է B կետին։

D(-17)

 1. Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում
  նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ
  կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։

24:8=3

7-3=4 կմ/ժ

24։4=6 ժամում

 1. Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը.
  –1, +2, 0, –14, –7, +18, –3, +11։

+18, +11, +2, 0, -1, -3, -7, -14

 1. Անհրաժեշտ էր կազմել 1920 գիրք: Կազմարարներից մեկը կարող
  էր այդ աշխատանքը կատարել 16 օրում, մեկ ուրիշը24 օրում, երրորդը 48 օրում: Քանի՞ օրում նրանք կավարտեին աշխատանքը,
  եթե աշխատեին միասին:

Տարբերակ 1

III 1 օրում=1/48

II 1 օրում=1/24

I 1 օրում=1/16

1/16+1/24+1/48=3/48+2/48+1/48=6/48=1/8

1:8=8

Տարբերակ 2

1920:16=120

1920:24=80

1920:48=40

120+80+40=240

1920:240=8

Պատ.՝8 օրում

Leave a Reply