Մաթեմատիկա դասարանական

 1. Գրի՛ առեք համեմատությունը.
  ա) 6-ը հարաբերում է 5-ին այնպես, ինչպես 2-ը հարաբերում է 5/3-ին,
  6:5=2:5/3
  գ) 63-ը հարաբերում է 49-ին այնպես, ինչպես 45-ը հարաբերում է
  35-ին

63:49=45:35

 1. Փոխանակելով համեմատության միջին և եզրային անդամների
  տեղերը` կազմե՛ք երեք նոր համեմատություն.
  ա) 3 : 5 = 21 : 35

35 : 21 = 5 : 3

 1. Գտե՛ք իրար հավասար հարաբերությունները և նրանցից համեմատությո՛ւն կազմեք.
  ա) 15 : 35 = 3 : 7 , 9 : 60

գ) 4/3 = 492/369, 354/253

 1. Հետևյալ թվերից կազմե՛ք համեմատություններ.
  ա) 4, 6, 12, 8,
 2. 4 : 6 = 8 : 12

գ) 33/10, 11/5, 120, 80,

33/10 : 80 = 11/5 : 120

33/10 : 11/5 = 120 : 80

Leave a Reply