Մայրենի

  • Մայրենի

Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված է, թե քանի հնչյուն է): 

Ամենաերկար (11) =ամէնայէրկար

երևալ (7) = յերէվալ

որևէ (6) = վորէվէ

երանգավորել (12) = յէրանգավորել

որկոր (6) = վորկոր

անողնաշար (9) = անողնաշար

ամենաողորմելի (14) = ամենավողորմելի 

2. Հաշվի՛ր, թե տրված բառերի մեջ քանի՛ տառ, քանի հնչյուն կա: 

Չնաշխարհիկ=10 տառ 9 հնչյուն

սերկևիլ=7 տառ 8 հնչյուն

շնորհակալ=9 տառ 8 հնչյուն

եռատերև=7 տառ 10 հնչյուն

քարայր=6 տառ 6 հնչյուն

Եվրոպա=6 տառ 7 հնչյուն

3. Ուղղագրական բառարանից դուրս գրի՛ր բառեր, որոնք բավարարեն տրված պայմաններին:

Որևէ 4 տառ, 6 հնչյուն 

Որկոր 5 տառ, 6 հնչյուն 

Leave a Reply