Մխիթար Սեբաստացու կյանքը

  • Մայրենի

Ինձ դուր չի եկել, որ Մխիթար Սեբաստացին Կոստանդնուպոլսում հիմնադրել է միաբանություն, որովհետև իմ կարծիքով նա է հիմա միաբսանության տերը, և նա պետք է պահի և խնայի։

Leave a Reply