Պատմություն

  • Հիմնավորիր քո տեսակետը «Հայրենիք» հասկացողությունը ըստ դասագրքի , ըստ մեր մեծերի, ըստ այլ աղբյուրների / փոքրիկ պարզաբանում/:

Հայրենիքը այն տեղն է, որտեղ մենք ծնվել և մեծացել էնք։

  • Նկարագրիր Հայկական լեռնաշխարհը, թվարկիր կարևորագույն լեռնաշղթաները , գետերը լճերը:

Հայկական լեռնաշխարհի ծայրերում լեռներ են գետեր և լճեր

  • Ինչ գիտես որդան կարմիրի մասին:

Որդան կարմիրից ստանում էին կարմիր գույն։

Leave a Reply