13.11.2018

1. Գտիր անհայտ արտադրիչը.

             ա)  273=81

              բ)   16=4⋅4

2. Օգտվելով գումարման հատկություններից՝ հաշվել.

                           83+144+36+856+64+17=(83+17)+(36+64)+(144+856)=1200

3.Համեմատիր՝

                            299 մ 9դմ+33 սմ > 300մ + 7 դմ

4. Որքա՞ն մնացորդ կստացվի, եթե 14⋅5+3 արտահայտության արժեքը բաժանենք 7-ի:

3մնացորդ

5.Երկու մեքենայում կար ընդամենը 8 տ 800 կգ հացահատիկ:Դրանցում հացահատիկի զանգվածները հավասարեցնելու նպատակով առաջին մեքենայից 350 կգ հացահատիկ տեղափոխեցին երկրորդի մեջ: Որքա՞ն հացահատիկ կար յուրաքանչյուր մեքենայում նախքան տեղափոխելը:

Լուծում

1)8800։2=4400կգ

2)4400-350=4050կգ

3)4400+350=4750կգ

Պատ.՝1-ում 4750կգ, 2-ում 4050կգ հացահատիկ

Leave a Reply