14.11.2018

Գտիր անհայտները:


108:
x=36

X=108:36

X=3

      74x=370

      X=370:74

      X=5

2.     Համեմատիր

    6 ժ 25 ր և 370 ր

     6ժ 25ր=6x60+25=385ր

      385ր>370ր

 

    1 ց 500 կգ 400գ և 700 կգ 300գ

1ց 500կգ 400գ=100կգ+500կգ+400գ=600կգ+400գ=60000գ+400գ=60400գ

    

 

3.      Նոր տարվա հանդեսին երեխաներին բաժանեցին մեկական տուփ  կոնֆետ: Քանի՞ կոնֆետ կար մեկ տուփում, եթե բաժանվեց կոնֆետների 18 տուփ, որոնցում ընդամենը կար 90 կոնֆետ:

 

Լուծում

1)90։18=5 կոնֆետ

Պատ.՝5 հատ

 

4.     Երկու թվերի քանորդը 70 է: Բաժանարարը 210-ն է:Գտիր բաժանելին և կազմիր հավասարություն:

Լուսում

210։x=70

X=210։70

X=3

5.       3 կգ գամ գնելու համար վարպետը վճարել է 2400 դրամ:Որքա՞ն   արժե 15 գամը,  եթե 40 հատ գամի զանգվածը 1 կգ է: 

Լուծում

1)2400։3=800դրամ մեկ կգ

           2) 40գամը=800դրամ

3)800:40=20դրամ մեկ գամը

4) 15×20=300դրամ

Պատ.՝300դրամ

Leave a Reply