19.09.2019 Տնային

  • mathematics

1.Եթե աստղանիշի փոխարեն տեղադրենք որևէ թվանշան, ապա երկու թվերից ո՞րն ավելի փոքր կլինի.

9277  <  9287

97 1 < 1325

 

2.Գրառեք թվանշաններով և համեմատեք հետևյալ թվերը.

Յոթ հազար ութ հարյուր երեսունհինգ և յոթ հազար չորս հարյուր իննսունինը

7835>7499

3.Աստղանիշի փոխարեն գրեք համապատասխան թվանշան, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

111 <395

590>560

900>300

 

4.Հավաքած խաղողը լցրել են 12 արկղ և 36 զամբյուղ: Յուրաքանչյուր արկղում տեղավորվել է 20 կգ խաղող, իսկ յուրաքանչյուր զամբյուղում՝ 15 կգ: Քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել:

12×20=240

36×15=540

5.Աստղանիշի փոխարեն դրեք թվաբանական գործողությունների այնպիսի նշաններ, որ ստացվի հավասարություն.

18 :3 = 2 +4

48 : 6 = 21 -13

32 +8 = 50 -10

 

Leave a Reply